Consorțiul constă din 5 parteneri din 4 țări UE: România, Spania, Grecia, Germania și o țară partener (Macedonia de Nord) ce au provocări similar și ce lucrează într-o varietate de domenii sectoriale, geografice & profesionale, care asigură o implementare multilaterală și interdisciplinară a proiectului.CLNR (The Center for Not-for-Profit Law)
este un un ONG din România înființat în 2013 și care s-a specializat în cercetare, advocacy și alte servicii conexe pentru societatea civilă. Scopul e de a crește capacitatea organizațiilor non-guvernamentale din România: am îmbunătățit legislația cu privire la finanțarea publică a ONG-urilor din România (https://www.clnr.ro/project/poca/), precum și cadrul legal de funcționare a ONG-urilor (http://legiong.ro/). Furnizăm în timp real informații cu privire la initiative legislative în România, printr-o platformă de monitorizare (www.issuemonitoring.ro)
Unul din proiectele la care lucrăm în present e IntersectVoices – combaterea discriminării împotriva femeilor rome – un efort transnational de a combate discriminarea femeilor rome (https://www.hdl.fi/en/intersect/).

Contact:
https://www.clnr.ro/
office@clnr.ro


Magenta Consultoría
Magenta Consultancy is an educational and European projects’ consultancy with 18 years of expertise in the promotion of gender equality and social development at regional, national and European level. Its purpose is promoting the re-build of an equal and fair society, in which everybody has the same opportunities and vulnerable groups are integrated. Magenta wants to achieve this through educational programs, mainly focused on the areas of gender equality and violence prevention, social integration, psychological and physical health, employability and entrepreneurship promotion, literacy –with empowerment and key competences–, active ageing and youth.

Contact:
magenta@magentaconsultoria.com
+34 985 32 48 13
www.magentaconsultoria.com

Symplexis
SYMPLEXIS www.symplexis.eu este un ONG din Atena care implementeaza proiecte al caror scop este să dezvolte competențe și să stimuleze participarea civică a celor mai vulnerabile categorii din populație. Misiunea Symplexis este de a crește coeziunea socială, prin acțiuni integrate și activități bazate pe proiecte al căror scop e incluziunea grupurilor defavorizate cu risc de marginalizare și excluziune, promovând și protejând în același timp drepturile tuturor persoanelor care se confruntă cu discriminarea, prin abilitarea și sprijinirea victimelor, conștientizare și schimb de informații la toate nivelurile. Activitatea Symplexia se concentrează pe nevoile utilizatorilor, în jurul a patru axe de expertiză: incluziunea socială și economică; protecția și promovarea drepturilor omului; perfecționarea, consolidarea abilităților și responsabilizarea grupurilor vulnerabile; dezvoltarea copiilor și a tineretului.

Contact:
info@symplexis.eu
+30 21 06 10 99 38
www.symplexis.eu

BK-Con
BK-con este un furnizor de servicii de nișă, cu o experiență de peste 20 de ani în managementul proiectelor și a altor servicii conexe, în domenii ca: educația, inclusiv proiectarea și livrarea de programe de instruire, folosind metodologii de ultimă generație (TNA, DACUM, cadre de competență ale UE, EQAVET, sisteme de credit UE, acorduri de învățare, evaluare prin crearea de feedback) și instrumente inteligente TIC -invățare prin intermediul platformelor MOOC, gamificare, educație experiențială.
– Ocuparea forței de muncă, fie ca facilitatori, prin sprijinul întreprinderilor nou-înființate și a antreprenoriatului, fie prin îmbunătățirea competențelor și recalificarea efectivă a angajaților și șomerilor, în funcție de nevoile reale ale pieței. Domeniile de servicii furnizate acoperă proiectarea și implementarea analizei necesităților pieței, realizarea studiilor de urmărire, ALMP și introducerea schemelor WBL / ucenicie la nivel sectorial sau de țară.
– Incluziune socială, vizând grupuri vulnerabile, inclusiv șomerii de lungă durată, grupuri minoritare, resortisanți ai unor țări terțe și lupta împotriva discriminării de orice fel (bazată pe gen, identitate sexuală).


Contact:
kruczek@bk-con.eu
+4935548546783
www.bk-con.eu


Roma Resource Center
Este o organizație ce activează în domeniul cetățenilor marginalizați din Macedonia de Nord, prin pilotarea unor modele inclusive și practici sustenabile menite să crească incluziunea categoriilor vulnerabile.
RRC s-a specializat în instruirea și consolidarea capacității tinerilor, a organizațiilor societății civile, a comunităților locale și a sectorului de afaceri din Macedonia de Nord.
Personalul RRC are expertiză specifică, comunică excelent, are abilități organizaționale și de lucru cu calculatorul.
RRC a fost fondată în martie 2010.
Este o organizație non-guvernamentală și non-profit ce are ca scop sprijinea constantă a cetățenilor marginalizați, dezvoltarea durabilă a societății civile, a tinerilor, a afacerilor, a comunității și a autoguvernării locale, precum și mobilizarea sporită a tuturor structurilor comunitare relevante care pot contribui la accelerarea integrării în comunitățile lor și, în contextul său mai larg, integrarea Macedoniei de Nord în UE. Rolul principal al RRC este de a sprijini procesul de implementare a Strategiei de îmbunătățire a situației romilor din Macedonia de Nord și de a sprijini procesul de dezvoltare a politicilor naționale și locale pentru furnizarea de măsuri durabile pentru îmbunătățirea situației romilor.

Contact:
info@rrc.org.mk
+0038975 211 247
http://www.rrc.org.mk/

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.