Educația pentru femeile rome: asistăm la îmbunătățiri, dar încă mai avem un drum lung înaintea noastră!

Newsletter nr. 2: Promovarea integrării femeilor rome (PROMA)

În ultimele 3 luni am realizat o cercetare în toate cele 4 țări de implementare. Ne-a interesat îndeosebi să aflăm care sunt nevoile reale ale femeilor rome în legătură cu educația și să identificăm cele mai bune practici menite a promova educația femeilor rome.

Mai jos, principalele concluzii ale cercetării:

România – Concluzii și recomandări:

În general, întregul sistem educațional e într-o stare foarte proastă în România – cu toate astea, copiii romi și în special fetele rome sunt afectați în mod particular. Fetele sunt captive unor roluri tradiționale și sistemul nu le acordă  sprijinul necesar  (pentru dezvoltare personală și financiară) ca să le scoată din acele roluri tradiționale. Din păcate, mare parte din profesori nu au primit trainingul necesar pentru a adresa problemele sistemice, astfel că nu reușesc să creeze un spațiu incluziv și sigur în școli.

E mare nevoie de cursuri remediale și de alfabetizare, dar și de cursuri privind educația financiară și pentru o nutriție sănătoasă. Ar trebui să se dea importanță cursurilor de dezvoltare personală (încredere în sine, proiecții optimiste asupra viitorului) și ar trebui să se acorde importanță modelelor pentru tinerele fete. Tinerele mame sunt și ele un grup important ce au nevoie de sprijin: grădiniță pentru copiii lor, cursuri remediale pentru ele și sprijin pentru accesarea pieței de muncă.

Spania – Concluzii și recomandări

Profesorii și activiștii au răspuns în număr copleșitor că e foarte important ca femeile rome să aibă acces la informații (ex. 66,67% dintre reprezentanții ONG-urilor consideră că e foarte important) și că e extrem de important ca nevoile educaționale ale femeilor rome să fie adresate.

Zece femei rome de vârste diferite au fost intervievate în legătură cu nevoile lor educaționale. Femeile intervievate au subliniat importanța trainingurilor pe motivație și încredere în sine. Al doilea subiect cel mai solicitat este istoria femeilor rome, în special în legătură cu modelele pozitive, dar și cursuri despre violența de gen. Un alt aspect este piața muncii, în sensul că multe dintre ele își doresc cursuri care să le crească șansele de angajare.

Grecia – Concluzii și recomandări:

Comunitatea romă din Grecia e dezavantajată în toate aspectele vieții, inclusiv cu privire la accesul la educația copiilor romi, dreptul la locuire și la alte bunuri sociale de bază, la care se adaugă violența din partea poliției.

Potrivit studiului EU-MIDIS; romii greci sunt considerați a fi în cea mai dezavantajoasă poziție în ceea ce privește educația. 35% dintre romii intervievați în Grecia sunt analfabeți. Majoritatea dintre ei sunt femei. Potrivit unui studiu european, șomajul printre romii din Grecia e de 61.7%, iar 64.1% dintre femei sunt casnice. Femeile rome sunt de obicei izolate, cu un contact minimal cu lumea exterioară, ceea ce complică și mai mult acordarea de sprijin.

Macedonia de Nord – Concluzii și recomandări

Populația romă în general și femeile rome în particular au multe obstacole în ceea ce privește accesul la nenumărate servicii, de la locuire, la sănătate, educație și ocupare, la participare la nivel local și național. Astfel, putem deduce că accesul la informații al femeilor rome este extrem de limitat.

Familiile rome se chinuie să supraviețuiască și pentru a-și îndeplini nevoile de bază, astfel că nu pot prioritiza educația. De aceea, sărăcia este considerată a fi principalul obstacol în integrarea romilor și în special a femeilor rome. Cu toate astea, se poate observa un progres în educația romilor prin Decada de Incluziune a Romilor. Se observă o îmbunătățire generală în școlarizarea romilor și în atitudinea părinților privind școlarizarea acestora.

În ceea ce privește participarea politică și civică, doar o femeie romă este membră în Parlament. Participarea femeilor rome în partidele politice este mai degrabă redusă. Cu toate astea, e interesant de menționat că mai multe ONG-uri rome cunoscute sunt conduse de către femei rome.

Mii de mulțumiri organizațiilor și femeilor rome din România, Spania, Grecia și Macedonia de Nord care și-au luat din timpul lor și ne-au răspuns cu atâta generozitate la întrebări.

Acest newsletter a fost realizat în cadrul proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women, finanțat de Erasmus+, Contract nr. 2020-1-RO01-KA204-080214. Conținutul acestui newsletter reprezintă exclusiv opiniile autorilor și cade în întregime în responsabilitatea autorilor. Acest newsletter este distribuit trimestrial către organizațiilor din bazele de date ale partenerilor din proiect. Newsletter-ul a fost realizat și diseminat în acord cu GDPR – Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii europene.

În cazul în care nu doriți să mai primiți acest newsletter, vă rugăm să ne contactați la: office@clnr.ro

Ne-am bucura dacă ați distribui acest newsletter către colegi și alte organizații partenere. Sharing is caring!

Ne puteți urmări pe canalele de social media: Facebook LinkedIn Twitter account: @PromaProject