Conferința finală a proiectului transnațional PROMA – Promovarea integrării femeilor rome a avut loc on-line, pe 22 noiembrie 2022, cu participarea reprezentanților din organizațiile partenere ale proiectului, organizații neguvernamentale europene, autorității publice, instituții de învățământ și specialiști în educația formală și non-formală.

Proiectul a fost implementat de Centrul pentru Legislație Nonprofit – România, Symplexis – Grecia, Magenta Consultoria Projects SL- Spania, Citizens Association for Support of Marginalized Groups Roma Resource Center Macedonia de Nord și BK Consult – Germania și a fost cofinanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Obiectivul proiectului a fost de a contribui la integrarea și împuternicirea femeilor rome care, din cauza discriminării intersecționale, tind să părăsească școala devreme și au șanse mai mari de a rămâne fără educație, formare sau locuri de muncă.

Activitățile principale ale proiectului au constat în:

• evaluarea nevoilor educaționale ale femeilor și fetelor rome și ale formatorilor în educație formală și non-formală, care lucrează în comunitățile de romi;

• crearea unei metodologii inovatoare și a unui set de instrumente educaționale care să răspundă nevoilor acestora;

• formarea a peste 60 de profesioniști din educația formală și non-formală care lucrează în comunitățile de romi;

• instruirea a peste 120 de femei rome din cele patru țări de implementare.

În cadrul conferinței finale, partenerii au discutat despre modul în care au aplicat metodologia PROMA în țările lor, subliniind principalele diferențe și asemănări, lecțiile învățate în timpul implementării proiectului și modul în care materialele și resursele dezvoltate în cadrul proiectului pot fi valorificate în viitor.

La evenimentul internațional a fost prezent și Marian Daragiu, secretar de stat în Ministerul Educației din România, care a prezentat ultimele actualizări privind strategia de îmbunătățire a accesului la educație pentru copiii romi.

Resurse dezvoltate în cadrul proiectului

Rapoarte naționale privind situația femeilor rome

• Evaluarea nevoilor educaționale ale femeilor rome și ale specialiștilor formali și non-formali care lucrează cu ele – Raportul național al României

Raport comparativ despre cele mai bune practici privind integrarea femeilor rome la nivel local în România, Spania, Grecia și Macedonia de Nord

• Platforma de e-learning PROMA pentru specialiștii care lucrează cu femei rome, care include 23 de unități de învățare, structurate în 4 module – https://elearning.promaproject.eu/

Materialul de curs este disponibil în limbile engleză, română, spaniolă, greacă și macedoneană. Include teorie, informații practice, videouri scurte, imagini și diagrame, exerciții practice și întrebări pentru autoevaluarea cunoștințelor și abilităților dobândite. Cursul online își propune să crească capacitatea specialiștilor care lucrează pentru educarea și împuternicirea femeilor rome, prin îmbunătățirea abilităților, cunoștințelor și înțelegerii generale a nevoilor acestui grup. În acest fel, ei pot oferi cursuri mai eficiente, pot reduce abandonul școlar și pot crea o experiență de învățare mai bună.

• Secțiune dedicată în limba romani, pentru femeile rome pe platforma PROMA: http://promaproject.eu/romani

Manual pentru specialiții în educația non-formală pentru o abordare holistică în lucrul cu femeile rome

Conferința finală a fost urmată de ultima întâlnire transnațională a partenerilor a proiectului, care a avut loc în format hibrid, la București, pe 22 și 23 noiembrie. Concluzia acestor două zile intense a fost eforturile pentru că sustenabilitatea proiectului sa trebuie să continue, chiar dacă acesta a ajuns la final, pentru ca misiunea lui să fie îndeplinită, nu numai la nivel național, ci și la nivel european.