În Uniunea Europeană, aproape 80% din populația de etnie romă trăiește în situație de risc de sărăcie, în timp ce peste 50% dintre romii cu vârsta între 6 și 24 de ani nu frecventează școala[1], iar aproximativ 68% dintre elevii romi abandonează foarte devreme [2].

Situația fetelor rome este și mai dramatică, deoarece ele primesc și mai puțin sprijin decât băieții romi pentru a-și continua educația și au șanse mai mari de a se regăsi în situația de a nu avea educație, pregătire sau locuri de muncă (NEET) ca adulți tineri (16-24 de ani) [3]. Principalele obstacole cu care se confruntă fetele rome includ: sărăcia, munca neremunerată în gospodărie, rolurile de gen conservatoare, resurse financiare limitate pentru educație, discriminare și agresiune din partea profesorilor și colegilor de clasă, precum și alți factori structurali.

Ca răspuns la această situație, partenerii din cadrul proiectului PROMA – Promovarea integrării femeilor Rome au evaluat nevoile educaționale ale femeilor și fetelor rome, dar și ale profesioniștilor în educație formală și non-formală, care promovează incluziunea lor în cele patru țări europene în care se desfășoară proiectul: România, Spania, Grecia și Macedonia de Nord.

În urma acestei analize, au fost realizate o metodologie inovatoare și un set de instrumente educaționale, care să sprijine incluziunea socială a femeilor rome: un program online de consolidare a capacităților și un manual pentru formatorii care lucrează cu femeile rome, dar și alte resurse online pentru împuternicirea femeilor rome. Cunoștințele și abilitățile oferite de metodologia PROMA au fost transferate către peste 60 de profesioniști care lucrează în comunitățile de romi și către peste 120 de femei rome din cele patru țări de implementare.

Programul pilot de consolidare a capacităților profesioniștilor care oferă servicii de educație formală și non-formală femeilor de etnie romă a avut două componente – training pentru profesioniști și training pentru femeile rome din comunitate.

În România, 22 astfel de profesioniști din cadrul organizațiilor nonguvernamentale care acționează la nivel local și din cadrul autorităților publice locale au beneficiat de cursuri de formare privind modalitățile de creare și implementare a unor programe educaționale eficiente pentru integrarea femeilor rome din partea formatorilor Asociației Centrul pentru Legislație Nonprofit. Cursurile s-au desfășurat în format hibrid, o parte din sesiunile de formare având loc fizic, în iulie, în comuna Vizurești, județul Dâmbovița, și în septembrie, în comuna Curcani, județul Călărași, iar celelalte on-line.

La finalul programului, participanții au susținut o evaluare individuală a cunoștințelor și abilităților dobândite, iar în luna octombrie, o parte dintre aceștia, cu sprijnul formatorilor CLNR, au format, la rândul lor, femei rome din comunitate.

Programul de formare a avut la bază platforma de E-learning dezvoltată în cadrul proiectului PROMA, iar sesiunile tematice au vizat:

  • autocunoaștere și creșterea eficienței personale,
  • stabilirea priorităților în viață, a scopurilor și obiectivelor personale,
  • definirea și explicarea conceptelor de rasă și etnie,
  • istoria minorității rome din România,
  • abordări de politică publică pentru incluziunea femeilor rome,
  • tehnici de formare precum și stabilirea unei relații bazate pe încredere cu participantele la training,
  • bune practici în programele de educație adresate adulților.

Cei care sunt interesați să afle mai multe informații despre principalele diferențe și asemănări în aplicarea metodologiei PROMA în cele patru țări, despre lecțiile învățate și despre modul în care materialele și resursele dezvoltate pot fi valorificate în viitor, sunt invitați să participe la evenimentul internațional Resurse educaționale pentru promovarea integrării sociale a femeilor rome. Acesta va avea loc pe 22 noiembrie la Reprezentanța Comsiei Europene din București, Strada Vasile Lascăr nr. 31. Participarea poate fi fizică sau online, cu rugămintea de a vă înscrie în prealabil prin completarea acestui formular https://bit.ly/3UBq5VY , până pe 21 noiembrie a.c.

Programul pilot de consolidare a capacității profesioniștilor care oferă servicii de educație femeilor de etnie romă face parte din activitățile proiectului  PROMA – Promoting the integration of Roma women implementat de Asociaţia Centrul pentru Legislație Nonprofit (România), SYMPLEXIS (Grecia), Citizens Association for Support of Marginalized Groups – Roma Resource Center Skopje (Republica Macedonia de Nord), Magenta Consultoria Projects Sl (Spania) și BK Consult GbR (Germania), și cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

[1] European Union Agency Fundamental Rights. Second European Union Minorities and Discrimination Survey. Roma – Selected findings. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf,

[2] European Union Agency for Fundamental Rights, Transition from education to employment of young Roma in nine EU Member States, Publications Office, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2811/451821.

[3] European Union Agency for Fundamental Rights, Transition from education to employment of young Roma in nine EU Member States