Vești excelente!

Suntem încântați să vă povestim despre noul nostru proiect:

Promoting the integration of Roma women (PROMA)

🔈 Despre proiect:

PROMA are ca scop integrarea femeilor rome în comunitățile lor locale prin intermediul educației. Proiectul este implementat în 4 țări cu populație romă importantă (România, Spania, Grecia, Macedonia de Nord) și se adreseaza următoarelor două categorii: femei rome și educatori formali și non-formali care lucrează cu femeile rome.

În cele 24 de luni de implementare, PROMA va avea urmatoarele rezultate:

Cel puțin 40 de educatori formali și non-formali care lucrează cu femei rome

Cel puțin 100 femei rome din țările participante la proiect

Cel puțin 500 de ONG-uri, autorități locale și alte entități vor primi informații cu privire la proiect

🔈 Partenerii proiectului

➡️ Centrul pentru legislație nonprofit (CLNR) https://www.clnr.ro/ , un ONG din România, specializat în cercetare, advocacy și alte servicii conexe pentru societatea civilă.

➡️SYMPLEXIS www.symplexis.eu este un ONG din Grecia care implementeaza proiecte al caror scop este să dezvolte competențe și să stimuleze participarea civică a celor mai vulnerabile categorii din populație.

➡️ Association of citizens for support of marginalized group Roma Resource Center (RRC) –Skopje www.rrc.org.mk este o organizație ce activează în domeniul cetățenilor marginalizați din Macedonia de Nord, prin pilotarea unor modele inclusive și practici sustenabile menite să crească incluziunea categoriilor vulnerabile.

➡️ Magenta Consultoría Projects SLU http://www.magentaconsultoria.com are o experiență de peste 18 ani în promovarea egalității de gen și dezvoltare socială atât la nivel național și regional, cât și european. Scopul este de a contribui la o societate echitabilă, în care fiecare să aibă aceleași oportunități, iar categoriile vulnerabile să fie incluse.

➡️ BK-con www.bk-con.eu este un furnizor de servicii de nișă, cu o experiență de peste 20 de ani în managementul proiectelor și a altor servicii conexe.

🔈 Educația fetelor și a femeilor rome

Educația este vitală pentru egalitate și echitate în viața noastră de zi cu zi. Lipsa de educație reprezintă un obstacol major in dobândirea unui loc de muncă (bun), locuință, acces la servicii de sănătate și, în general, la o bună calitate a vieții, dar și promisiunea unei vieți bune și a implicării active în societate. De aceea, mai multe documente internaționale și europene, cum ar fi Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor, leagă succesul măsurilor de incluziune socială de educație.

Din păcate, mai multe studii ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (2012, 2016) arată indicatori îngrijorători cu privire la educația romilor: nivel crescut de analfabetism în țări ca Grecia (47%), România (34%) și Portugalia (31%). Fetele și femeilor rome sunt și mai predispuse, din păcate, la a abandona școala devreme sau de a nu merge la școală deloc – iar consecințele sunt dezastruoase cu privire la angajarea lor, la participare în societate, la drepturile și la calitatea vieții. Rezoluția din 2005 a Parlamentului European cu privire la femeile rome din Uniunea europeană adresează această problemă și îndeamnă Statele membre să ia măsuri “pentru a se asigura că femeile și fetele (rome) au acces egal la educație de calitate”.

📼 Un podcast extrem de interesant despre educația fetelor la nivel mondial: http://bit.ly/385o6Dd

Acest newsletter a fost realizat în cadrul proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women, finanțat de Erasmus+, Contract nr. 2020-1-RO01-KA204-080214. Conținutul acestui newsletter reprezintă exclusiv opiniile autorilor și cade în întregime în responsabilitatea autorilor. Acest newsletter este distribuit trimestrial către organizațiilor din bazele de date ale partenerilor din proiect. Newsletter-ul a fost realizat și diseminat în acord cu GDPR – Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii europene.

În cazul în care nu doriți să mai primiți acest newsletter, vă rugăm să ne contactați la: office@clnr.ro

Ne-am bucura dacă ați distribui acest newsletter către colegi și alte organizații partenere. Sharing is caring!

Ne puteți urmări pe canalele de social media: Facebook LinkedIn Twitter account: @PromaProject