Femeile rome, discriminare și educație

Femeile rome se confruntă cu forme complexe de discriminare atât în cadrul comunității lor, cât și la nivelul societății. Ele sunt expuse discriminării intersecționale în momentul accesării serviciilor de bază, din cauza sexului și a apartenenței lor la o minoritate etnică. În ceea ce privește accesul la educație, diferența dintre rata de analfabetism a femeilor de peste 16 ani și cea a bărbaților din aceeași grupă de vârstă este cuprinsă între 8, în Spania, și 12, în România și Grecia. De asemenea, fetele de etnie romă sunt mai predispuse să abandoneze școala la o vârstă fragedă, în comparație cu băieții din același grup etnic, potrivit FRA (Education: The Situation of Roma [Educație: situația romilor], 2014).

Intervenția noastră

Prin proiectul PROMA, facilităm integrarea femeilor rome în comunitatea lor locală cu ajutorul educației oferite în cadrul unor programe practice implementate la nivel local de către educatori romi specializați, folosind o abordare adaptată, cu scopul de a reduce rata abandonului școlar. Unul dintre primii pași ai acestui proces a fost crearea conținutului cursurilor vizând dezvoltarea capacității educatorilor formali și non-formali de la nivel local. În continuare, ne vom concentra pe implementarea în fază pilot a acestui program de dezvoltare a capacității educatorilor care vin în sprijinul femeilor rome.

Formarea formatorilor

Prima fază a acestui program a implicat formarea formatorilor care vor implementa programul de dezvoltare a capacității, în cadrul unui webinar transnațional de 3 zile, la care au participat experți din Grecia, Germania, România, Macedonia de Nord și Spania. Evenimentul a avut loc în perioada 22-24 iunie 2022 și a inclus prezentări, exerciții și discuții pe marginea a 15 unități selectate din cele 4 module de curs dezvoltate în cadrul proiectului: http://promaproject.eu/proma-course.

Participanții la sesiunea de formare au înțeles importanța îmbunătățirii experienței de învățare a femeilor rome și au dobândit cunoștințe și abilități, legate de:

• Creșterea conștientizării de sine, a împuternicirii și a empatiei femeilor rome,

• Înțelegerea culturii și istoriei rome, gestionarea percepțiilor și combaterea discriminării împotriva femeilor rome,

• Stăpânirea noilor tehnici de educație a adulților pentru creșterea atenției, îmbunătățirea experienței de învățare și a participării la educație,

• Cele mai bune practici privind îmbunătățirea experienței de învățare pentru femeile rome, care pot fi utilizate în munca lor.

Următorii pași în implementarea programului de dezvoltare a capacității

• După sesiunea de formare a formatorilor, vor fi selectați 10 educatori formali și non-formali, care lucrează cu femei rome la nivel comunitar, din fiecare țară de implementare a proiectului (Grecia, România, Macedonia de Nord și Spania)

• În continuare, formatorii din fiecare țară vor desfășura programul pilot de dezvoltare a capacității pentru acești 10 educatori formali și non-formali, care lucrează cu femeile rome la nivel comunitar.

• După finalizarea programului pilot, atât formatorii, cât și cei formați vor evalua curriculumul de dezvoltare a capacităților, și vor sugera ajustări privind îmbunătățirea a acestuia.