PROMA: Promovarea integrării femeilor rome

Proiectul PROMA (nr. 2020-1-RO01-KA204-080214) vizează educația pentru adulți, cu scopul integrării prin intermediul educației a femeilor rome în comunitățile locale. PROMA este implementat în patru țări cu populație romă importantă (România, Spania, Grecia, Macedonia de Nord) și implică două grupuri diferite de participanți, femei rome și educatori formali & non-formali ce lucrează cu femei rome.