Proiectul PROMA (nr. 2020-1-RO01-KA204-080214) vizează educația pentru adulți, cu scopul integrării prin intermediul educației a femeilor rome în comunitățile locale.

Context

Considerată discriminare multiplă (intersecționalitate): din cauza moștenirii culturale și din cauză că sunt femei. Situația femeilor rome, în toate domeniile ce le afectează integrarea social (educație, muncă, situație economică, condiții de trai) e mult mai grea în comparație cu cea a bărbaților. Conform studiilor FRA, mai multe femei decât bărbați sunt analfabete, diferențele de analfabetism dintre bărbați și femei de peste 16 ani, fiind de 12% în România, 8% în Spania și 12% în Grecia. Diferențe sunt și cu privire la muncă: conform FRA, mult mai mulți bărbați romi decât femei rome sunt angajați. În toate țările din studiu, de două ori mai mulți bărbați romi sunt angajați față de femeile rome. Regăsim aceeași situație și în Macedonia de Nord. Conform Strategiei pentru romi 2014-2020 din Macedonia de Nord, șomajul printre romi e de două ori mai mare decât media națională și chiar mai mare când e vorba de femeile rome. Același lucru e valabil și pentru educație; deși școlarizarea primară și secundară sunt obligatorii prin lege – sunt excepții notabile în privința fetelor rome.

Obiective

PROMA vizează ca obiectiv principal educația pentru adulți, cu scopul integrării prin intermediul educației a femeilor rome în comunitățile locale, prin programe locale practice. Ca obiective specifice menționăm:

a) Folosirea avantajelor competitive și a instrumentelor de promovare socială la nivel local în toate cele 4 țări de implementare;
b) Instruirea educatorilor formali & non-formali ce lucrează cu femeile rome;
c) Crearea & implementarea unor programe locale pilot, ce au ca scop incluziunea socială a femeilor rome prin educație și care se adresează atât  educatorilor cât și  femeilor rome.

Activități

PROMA este implementat în 4 țări cu populație romă importantă (România, Spania, Grecia, Macedonia de Nord) și implică două grupuri diferite de participanți: : femei rome și educatori formali & non-formali ce lucrează cu femei rome. 40  de educatori formali & non-formali ce lucrează cu femei rome și 100 femei rome vor fi implicate în proiectul PROMA, în activități de tipul:

Identificarea unor modalități de integrare (evaluarea nevoilor).
Crearea unui program de consolidare a abilităților  pentru educatori formali & non-formali ce lucrează cu femei rome.
Pilotarea programului de consolidare a abilităților  pentru educatori formali & non-formali ce lucrează cu femei rome.
– Crearea și implementarea a unor programe pilot vizând integrarea femeilor rome la nivel local. 3 zile deschise în Spania, Grecia & Macedonia de Nord, precum și o conferință națională (în România) pentru a prezenta proiectul unui public mai larg.

Rezultate

Principalele rezultate ale proiectului PROMA sunt:

– O metodologie inovativă care să încurajeze incluziunea socială a femeilor rome, utilizând educația inclusivă a adulților, ținând cont de contextul local și promovând programe pilot locale concepute și implementate în comun de femei rome și educatori ce lucrează în comunitățile rome.
– Dezvoltarea capacităților a 40 de educatori care lucrează în comunitățile rome din cele 4 țări participante de a implementa metodologia dezvoltată pentru incluziunea socială a femeilor rome.
– Cel puțin 100 de femei rome din cele 4 țări participante își vor îmbunătăți abilitățile și competențele, prin participarea la programele pilot implementate la nivel local.
– Programe pilot locale ce vizează incluziunea social a femeilor rome prin educație vor fi implementate de către educatori și femei rome din cele 4 țări participante.

Rezultate & impact:

– Educatorii formali & non-formali ce lucrează cu femei rome sunt instruiți cu privire la o metodologie nouă pentru a putea răspunde mai bine provocărilor educaționale special și particulare cu care se confruntă femeile rome și care, în multe situații, le împiedică integrarea în comunitățile locale.
– Femeile rome sunt mai implicate în a urmări inițiativele educaționale la nivel local ce vizează incluziunea lor socială, precum și dezvoltarea competențelor proprii.
Nivelul de acceptare al femeilor rome în locurile unde a avut loc pilotarea s-a îmbunătățit și cazurile de rasism și discriminare împotriva romilor a scăzut.
– A crescut nivelul de coeziune socială în comunitățile locale unde a avut loc pilotarea și a crescut gradul de integrare a femeilor rome în comunitățile respective.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.