Author: Paris Valadakis

Newsletter 8

Conferința finală a proiectului transnațional PROMA – Promovarea integrării femeilor rome a avut loc on-line, pe 22 noiembrie 2022, cu participarea reprezentanților din organizațiile partenere ale proiectului, organizații neguvernamentale europene, autorității publice, instituții de învățământ și specialiști în educația formală și non-formală.

Proiectul a fost implementat de Centrul pentru Legislație Nonprofit – România, Symplexis – Grecia, Magenta Consultoria Projects SL- Spania, Citizens Association for Support of Marginalized Groups Roma Resource Center Macedonia de Nord și BK Consult – Germania și a fost cofinanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Obiectivul proiectului a fost de a contribui la integrarea și împuternicirea femeilor rome care, din cauza discriminării intersecționale, tind să părăsească școala devreme și au șanse mai mari de a rămâne fără educație, formare sau locuri de muncă.

Activitățile principale ale proiectului au constat în:

• evaluarea nevoilor educaționale ale femeilor și fetelor rome și ale formatorilor în educație formală și non-formală, care lucrează în comunitățile de romi;

• crearea unei metodologii inovatoare și a unui set de instrumente educaționale care să răspundă nevoilor acestora;

• formarea a peste 60 de profesioniști din educația formală și non-formală care lucrează în comunitățile de romi;

• instruirea a peste 120 de femei rome din cele patru țări de implementare.

În cadrul conferinței finale, partenerii au discutat despre modul în care au aplicat metodologia PROMA în țările lor, subliniind principalele diferențe și asemănări, lecțiile învățate în timpul implementării proiectului și modul în care materialele și resursele dezvoltate în cadrul proiectului pot fi valorificate în viitor.

La evenimentul internațional a fost prezent și Marian Daragiu, secretar de stat în Ministerul Educației din România, care a prezentat ultimele actualizări privind strategia de îmbunătățire a accesului la educație pentru copiii romi.

Resurse dezvoltate în cadrul proiectului

Rapoarte naționale privind situația femeilor rome

• Evaluarea nevoilor educaționale ale femeilor rome și ale specialiștilor formali și non-formali care lucrează cu ele – Raportul național al României

Raport comparativ despre cele mai bune practici privind integrarea femeilor rome la nivel local în România, Spania, Grecia și Macedonia de Nord

• Platforma de e-learning PROMA pentru specialiștii care lucrează cu femei rome, care include 23 de unități de învățare, structurate în 4 module – https://elearning.promaproject.eu/

Materialul de curs este disponibil în limbile engleză, română, spaniolă, greacă și macedoneană. Include teorie, informații practice, videouri scurte, imagini și diagrame, exerciții practice și întrebări pentru autoevaluarea cunoștințelor și abilităților dobândite. Cursul online își propune să crească capacitatea specialiștilor care lucrează pentru educarea și împuternicirea femeilor rome, prin îmbunătățirea abilităților, cunoștințelor și înțelegerii generale a nevoilor acestui grup. În acest fel, ei pot oferi cursuri mai eficiente, pot reduce abandonul școlar și pot crea o experiență de învățare mai bună.

• Secțiune dedicată în limba romani, pentru femeile rome pe platforma PROMA: http://promaproject.eu/romani

Manual pentru specialiții în educația non-formală pentru o abordare holistică în lucrul cu femeile rome

Conferința finală a fost urmată de ultima întâlnire transnațională a partenerilor a proiectului, care a avut loc în format hibrid, la București, pe 22 și 23 noiembrie. Concluzia acestor două zile intense a fost eforturile pentru că sustenabilitatea proiectului sa trebuie să continue, chiar dacă acesta a ajuns la final, pentru ca misiunea lui să fie îndeplinită, nu numai la nivel național, ci și la nivel european.

Newsletter 7

În Uniunea Europeană, aproape 80% din populația de etnie romă trăiește în situație de risc de sărăcie, în timp ce peste 50% dintre romii cu vârsta între 6 și 24 de ani nu frecventează școala[1], iar aproximativ 68% dintre elevii romi abandonează foarte devreme [2].

Situația fetelor rome este și mai dramatică, deoarece ele primesc și mai puțin sprijin decât băieții romi pentru a-și continua educația și au șanse mai mari de a se regăsi în situația de a nu avea educație, pregătire sau locuri de muncă (NEET) ca adulți tineri (16-24 de ani) [3]. Principalele obstacole cu care se confruntă fetele rome includ: sărăcia, munca neremunerată în gospodărie, rolurile de gen conservatoare, resurse financiare limitate pentru educație, discriminare și agresiune din partea profesorilor și colegilor de clasă, precum și alți factori structurali.

Ca răspuns la această situație, partenerii din cadrul proiectului PROMA – Promovarea integrării femeilor Rome au evaluat nevoile educaționale ale femeilor și fetelor rome, dar și ale profesioniștilor în educație formală și non-formală, care promovează incluziunea lor în cele patru țări europene în care se desfășoară proiectul: România, Spania, Grecia și Macedonia de Nord.

În urma acestei analize, au fost realizate o metodologie inovatoare și un set de instrumente educaționale, care să sprijine incluziunea socială a femeilor rome: un program online de consolidare a capacităților și un manual pentru formatorii care lucrează cu femeile rome, dar și alte resurse online pentru împuternicirea femeilor rome. Cunoștințele și abilitățile oferite de metodologia PROMA au fost transferate către peste 60 de profesioniști care lucrează în comunitățile de romi și către peste 120 de femei rome din cele patru țări de implementare.

Programul pilot de consolidare a capacităților profesioniștilor care oferă servicii de educație formală și non-formală femeilor de etnie romă a avut două componente – training pentru profesioniști și training pentru femeile rome din comunitate.

În România, 22 astfel de profesioniști din cadrul organizațiilor nonguvernamentale care acționează la nivel local și din cadrul autorităților publice locale au beneficiat de cursuri de formare privind modalitățile de creare și implementare a unor programe educaționale eficiente pentru integrarea femeilor rome din partea formatorilor Asociației Centrul pentru Legislație Nonprofit. Cursurile s-au desfășurat în format hibrid, o parte din sesiunile de formare având loc fizic, în iulie, în comuna Vizurești, județul Dâmbovița, și în septembrie, în comuna Curcani, județul Călărași, iar celelalte on-line.

La finalul programului, participanții au susținut o evaluare individuală a cunoștințelor și abilităților dobândite, iar în luna octombrie, o parte dintre aceștia, cu sprijnul formatorilor CLNR, au format, la rândul lor, femei rome din comunitate.

Programul de formare a avut la bază platforma de E-learning dezvoltată în cadrul proiectului PROMA, iar sesiunile tematice au vizat:

 • autocunoaștere și creșterea eficienței personale,
 • stabilirea priorităților în viață, a scopurilor și obiectivelor personale,
 • definirea și explicarea conceptelor de rasă și etnie,
 • istoria minorității rome din România,
 • abordări de politică publică pentru incluziunea femeilor rome,
 • tehnici de formare precum și stabilirea unei relații bazate pe încredere cu participantele la training,
 • bune practici în programele de educație adresate adulților.

Cei care sunt interesați să afle mai multe informații despre principalele diferențe și asemănări în aplicarea metodologiei PROMA în cele patru țări, despre lecțiile învățate și despre modul în care materialele și resursele dezvoltate pot fi valorificate în viitor, sunt invitați să participe la evenimentul internațional Resurse educaționale pentru promovarea integrării sociale a femeilor rome. Acesta va avea loc pe 22 noiembrie la Reprezentanța Comsiei Europene din București, Strada Vasile Lascăr nr. 31. Participarea poate fi fizică sau online, cu rugămintea de a vă înscrie în prealabil prin completarea acestui formular https://bit.ly/3UBq5VY , până pe 21 noiembrie a.c.

Programul pilot de consolidare a capacității profesioniștilor care oferă servicii de educație femeilor de etnie romă face parte din activitățile proiectului  PROMA – Promoting the integration of Roma women implementat de Asociaţia Centrul pentru Legislație Nonprofit (România), SYMPLEXIS (Grecia), Citizens Association for Support of Marginalized Groups – Roma Resource Center Skopje (Republica Macedonia de Nord), Magenta Consultoria Projects Sl (Spania) și BK Consult GbR (Germania), și cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

[1] European Union Agency Fundamental Rights. Second European Union Minorities and Discrimination Survey. Roma – Selected findings. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_en.pdf,

[2] European Union Agency for Fundamental Rights, Transition from education to employment of young Roma in nine EU Member States, Publications Office, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2811/451821.

[3] European Union Agency for Fundamental Rights, Transition from education to employment of young Roma in nine EU Member States

Implementarea în fază pilot a programului de dezvoltare a capacității educatorilor formali și non-formali care vin în sprijinul femeilor rome – o abordare holistică

Femeile rome, discriminare și educație

Femeile rome se confruntă cu forme complexe de discriminare atât în cadrul comunității lor, cât și la nivelul societății. Ele sunt expuse discriminării intersecționale în momentul accesării serviciilor de bază, din cauza sexului și a apartenenței lor la o minoritate etnică. În ceea ce privește accesul la educație, diferența dintre rata de analfabetism a femeilor de peste 16 ani și cea a bărbaților din aceeași grupă de vârstă este cuprinsă între 8, în Spania, și 12, în România și Grecia. De asemenea, fetele de etnie romă sunt mai predispuse să abandoneze școala la o vârstă fragedă, în comparație cu băieții din același grup etnic, potrivit FRA (Education: The Situation of Roma [Educație: situația romilor], 2014).

Intervenția noastră

Prin proiectul PROMA, facilităm integrarea femeilor rome în comunitatea lor locală cu ajutorul educației oferite în cadrul unor programe practice implementate la nivel local de către educatori romi specializați, folosind o abordare adaptată, cu scopul de a reduce rata abandonului școlar. Unul dintre primii pași ai acestui proces a fost crearea conținutului cursurilor vizând dezvoltarea capacității educatorilor formali și non-formali de la nivel local. În continuare, ne vom concentra pe implementarea în fază pilot a acestui program de dezvoltare a capacității educatorilor care vin în sprijinul femeilor rome.

Formarea formatorilor

Prima fază a acestui program a implicat formarea formatorilor care vor implementa programul de dezvoltare a capacității, în cadrul unui webinar transnațional de 3 zile, la care au participat experți din Grecia, Germania, România, Macedonia de Nord și Spania. Evenimentul a avut loc în perioada 22-24 iunie 2022 și a inclus prezentări, exerciții și discuții pe marginea a 15 unități selectate din cele 4 module de curs dezvoltate în cadrul proiectului: http://promaproject.eu/proma-course.

Participanții la sesiunea de formare au înțeles importanța îmbunătățirii experienței de învățare a femeilor rome și au dobândit cunoștințe și abilități, legate de:

• Creșterea conștientizării de sine, a împuternicirii și a empatiei femeilor rome,

• Înțelegerea culturii și istoriei rome, gestionarea percepțiilor și combaterea discriminării împotriva femeilor rome,

• Stăpânirea noilor tehnici de educație a adulților pentru creșterea atenției, îmbunătățirea experienței de învățare și a participării la educație,

• Cele mai bune practici privind îmbunătățirea experienței de învățare pentru femeile rome, care pot fi utilizate în munca lor.

Următorii pași în implementarea programului de dezvoltare a capacității

• După sesiunea de formare a formatorilor, vor fi selectați 10 educatori formali și non-formali, care lucrează cu femei rome la nivel comunitar, din fiecare țară de implementare a proiectului (Grecia, România, Macedonia de Nord și Spania)

• În continuare, formatorii din fiecare țară vor desfășura programul pilot de dezvoltare a capacității pentru acești 10 educatori formali și non-formali, care lucrează cu femeile rome la nivel comunitar.

• După finalizarea programului pilot, atât formatorii, cât și cei formați vor evalua curriculumul de dezvoltare a capacităților, și vor sugera ajustări privind îmbunătățirea a acestuia.

Newsletter 5

De câteva decenii, Ziua internaţională a romilor este marcată anual pe 8 aprilie, atât pentru a atrage atenţia asupra provocărilor cu care se confruntă comunităţile de romi, dar și pentru a sărbători identitatea și cultura romă.

Populația de etnie romă reprezintă cea mai mare minoritate etnică din Europa, cu aproximativ 10 – 12 milioane de persoane, din care aproape 6 milioane în Uniunea Europeană, iar cei mai mulți în țări precum Bulgaria, Slovacia, Romania și Ungaria. Din păcate, romii sunt și cea mai marginalizată și vulnerabilă comunitate din Europa, 80% dintre aceștia trăind în condiții de sărărie, fără acces la educație, servicii sociale și de sănătate, locuri de muncă sau locuințe decente. În ciuda măsurilor luate de Uniunea Europeană și a strategiilor de incluziune implementate la nivel național, romii sunt în continuare victime ale discriminării și prejudecăților.

Îmbunătățirea situației romilor, prin măsuri destinate să încurajeze incluziunea socio-economică, să prevină abandonul școlar și să elimine segregarea, este un proces anevoios și de lungă durată. Membrii acestei comunități sunt prinși într-un cerc vicios, iar primul pas care poate duce la ruperea acestuia, este creșterea accesului la educație al copiilor și tinerilor romi, cu precădere al fetelor rome, în cazul cărora abandonul școlar este cel mai ridicat. Prin proiectul Promoting the integration of Roma women (PROMA) contribuim activ la împuternicirea femeilor rome, prin intermediul educației.

Al doilea pas, de asemenea important, este facilitarea accesului la piața muncii, în special în cazul femeilor rome, care se confruntă cu multiple forme de discriminare. Nivelul scăzut de educație formală, experiențele rasiste și rolurile de gen conservatoare din familie se numără printre factorii care limitează accesul acestora pe piața muncii, potrivit unui raport recent privind experiența femeilor rome din Finlanda, Italia și România, și care poate consultat AICI.

Pornind de la aceste concluzii, vă invităm marți, 12 aprilie, să luați parte la evenimentul intitulat “Promovarea incluziunii pe piața muncii a persoanelor cu profil minoritar intersecțional”. Dezbaterea are loc online, începând cu ora 11.00, și va reuni reprezentanți ai ONG-urilor/rețelelor de ONG-uri active în domeniul anti-discriminării și economiei sociale din mai multe state europene, precum și ai altor entități de la nivelul UE. Cei care doresc să participe se pot înscrie AICI.

La mulți ani tuturor persoanelor de etnie romă!

Acest newsletter a fost realizat în cadrul proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women, finanțat de Erasmus+, Contract nr. 2020-1-RO01-KA204-080214. Conținutul acestui newsletter reprezintă exclusiv opiniile autorilor și cade în întregime în responsabilitatea autorilor. Acest newsletter este distribuit trimestrial către organizațiilor din bazele de date ale partenerilor din proiect. Newsletter-ul a fost realizat și diseminat în acord cu GDPR – Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii europene.

În cazul în care nu doriți să mai primiți acest newsletter, vă rugăm să ne contactați la: office@clnr.ro

Ne-am bucura dacă ați distribui acest newsletter către colegi și alte organizații partenere. Sharing is caring!

Ne puteți urmări pe canalele de social media: Facebook LinkedIn Twitter account: @PromaProject  

Ziua Internațională a Femeii

Ziua Internațională a Femeii este o ocazie să sărbătorim femeile care, prin realizările lor deosebite, au contribuit la o lume mai bună și la dezvoltarea unei societăți în care drepturile femeii contează. De asemenea, în această zi, este mai important ca oricând să ne amintim că egalitatea de gen rămâne încă un obiectiv pentru care trebuie să milităm și că respectarea drepturilor femeilor este esențială într-o societate democratică.

Unul dintre aceste drepturi este dreptul la educație, care înseamnă și o șansă în plus la o viață mai bună. În secolul XXI, încă există discriminare în ceea ce privește accesul la educație de calitate, iar fetele și femeile rome sunt unul dintre grupurile cele mai vulnerabile din Europa.

Prin proiectul Promoting the integration of Roma women (PROMA) contribuim activ la împuternicirea femeilor rome, prin intermediul educației. Astfel, în urma unei analize privind nevoile femeilor rome la nivel de educație formală și non-formală, am dezvoltat o platforma online, un instrument interactiv util atât femeilor rome, cât și formatorilor care lucrează cu acestea.

Ce este această platformă și de ce este utilă?

Platforma asigură un mediu virtual de învățare, punând la dispoziția utilizatorilor o colecție de materiale, module, manuale și instrumente de evaluare despre:

 • Istoria, cultura și identitatea romani și percepțiile asupra acesteia;
 •  Excluziunea socială;
 • Împuternicirea femeilor rome;
 • Tehnici de training adaptate femeilor rome;
 • Bune practici și exerciții pentru îmbunătățirea experienței de învățare;
 • Metode de dezvoltare personală și profesională pentru femeile rome.

O secțiune specială este rezervată Abilităților de Management al Carierei, dedicată femeilor rome care doresc să își îmbunătățească abilitățile profesionale prin patru etape:

 • cunoașterea de sine;
 • identificarea nevoilor pieței și abilităților necesare angajării;
 • explorarea carierei profesionale;
 • dezvoltarea de abilități digitale necesare pentru a fi considerat un candidat eligibil.

De asemenea, secțiunea pune la dispoziție și consultanță pentru construirea unui plan de management al carierei adaptat femeilor rome.

Această platformă este un instrument care permite formatorilor o mai bună înțelegere a particularităților culturii rome, implicarea în susținerea incluziunii sociale a femeilor rome, îmbunătățirea abilităților de a dezvolta și livra o experiență mai bună de învățare, care să conducă la reducerea abandonului școlar în rândul fetelor și femeilor rome .

Platforma poate fi accesată AICI.

De 8 martie, transmitem La mulți ani tuturor femeilor și îndemnul de a continua să lupte pentru ca drepturile tuturor femeilor să fie respectate, astfel încât ele să își poată atinge adevăratul potențial.

Acest newsletter a fost realizat în cadrul proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women, finanțat de Erasmus+, Contract nr. 2020-1-RO01-KA204-080214. Conținutul acestui newsletter reprezintă exclusiv opiniile autorilor și cade în întregime în responsabilitatea autorilor. Acest newsletter este distribuit trimestrial către organizațiilor din bazele de date ale partenerilor din proiect. Newsletter-ul a fost realizat și diseminat în acord cu GDPR – Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii europene.

În cazul în care nu doriți să mai primiți acest newsletter, vă rugăm să ne contactați la: office@clnr.ro

Ne-am bucura dacă ați distribui acest newsletter către colegi și alte organizații partenere. Sharing is caring!

Ne puteți urmări pe canalele de social media: Facebook LinkedIn Twitter account: @PromaProject  

EN

International Women’s Day is an opportunity to celebrate women who, through their outstanding achievements, have contributed to a better world and to the development of a society in which women’s rights matter. Also, on this day, it is more important than ever to remember that gender equality remains an important goal for which we must militate for and that women’s rights are essential in a democratic society.

One of these rights is the right to education, which also means an extra chance at a better life. In the 21st century, there is still discrimination in access to quality education, and Roma girls and women are one of the most vulnerable groups in Europe.

Through the project Promoting the Integration of Roma Women (PROMA) we actively contribute to the empowerment of Roma women, through education. Thus, following an analysis of the needs of Roma women in formal and non-formal education, we have developed an online platform, an interactive tool which is useful for both Roma women and trainers working with them.

What is this platform and what is its purpose?

This platform provides a virtual learning environment, providing a collection of materials, modules, textbooks and assessment tools on:

– Romani history, culture and identity and perceptions of it;

– Social exclusion;

– Empowerment of Roma women;

– Training techniques adapted for Roma women;

– Good practices and exercises to improve the learning experience;

– Methods of personal and professional development for Roma women.

A special section is reserved for Career Management Skills, dedicated to Roma women who want to improve their professional skills through four stages:

– self-knowledge;

– identifying market needs and employment skills;

– exploring the professional career;

– developing the digital skills needed to be considered an eligible candidate.

The section also provides counceling on building a career management plan adapted for Roma women.

This platform is a tool that allows trainers to better understand the peculiarities of Romani culture, to get involved in supporting the social inclusion of Roma women, to improve their skills for developing and delivering a better learning experience, leading to a decreasing in school dropout among Roma girls. and women.

The platform can be accessed HERE.

We send our best wishes to all the women in the world and we urge them to keep fighting for the rights of all women to be respected so that everyone of them can reach their true potential.

Happy Women’s Day!

This newsletter has been elaborated within the project PROMA – Promoting the integration of Roma women, funded by Erasmus+, Agreement number 2020-1-RO01-KA204-080214. The content of the newsletter represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The newsletter is sent quarterly to the organizations in the databases of the partners in this project.This newsletter was drafted and disseminated in accordance with the GDPR – General Data Protection Regulation- European Regulation 2016/679 on data protection and privacy in the European Union and the European Economic Area. In case you do not want to receive this newsletter, please write to us at: office@clnr.ro Please share this newsletter with your colleagues and partner organizations. Sharing is caring! Follow us here: Facebook LinkedIn Twitter account: @PromaProject.

Al treilea newsletter al proiectului: Promovarea integrării femeilor rome (PROMA)

Depinde de fiecare dintre noi să aducem magia și bunătatea Sfântului Nicolae!

Al treilea newsletter al proiectului: Promovarea integrării femeilor rome (PROMA)

Sunt numeroase legendele despre Sfântul Nicolae. Poate că, în funcție de țara în care ne aflăm, poveștile despre el sunt diferite, dar un lucru e în comun: bunătatea lui. De-a lungul anilor, povești despre miracolele săvârșite și în special despre cum i-a ajutat pe săraci, s-au răspândit peste tot în lume. A devenit cunoscut ca fiind protectorul copiilor, al marinarilor și este asociat cu idea de a dărui. Magia și bunătatea Sfântului Nicolae a dăinuit până în zilele noastre. Și depinde de noi să îi continuăm munca.

Newsletter-ul acesta e despre cei care fac bine. Despre cei care se implică în viețile celor mai puțin norocoși.

Unul din obiectivele pe care ni le-am propus prin proiectul PROMA – Promovarea integrării femeilor rome este identificarea celor mai bune practici despre integrarea femeilor rome prin educație.

Iată, așadar, câteva dintre bunele practice identificate în România, Spania, Grecia și Macedonia de Nord.

Bune practici – România

CEA (Clubul de educație alternativă) de către Policy Center for Roma and Minorities Foundation

https://bit.ly/3ljUB7A

CEA e situat într-unul din cele mai sărace și mai violente cartiere din București, Ferentari. Voluntarii lucrează cu copiii romi în mod constant: îi meditează pentru a-și face temele, le ascultă problemele, se interesează de problemele părinților și îi implică atât pe părinți, dar și întreaga comunitate în diverse evenimente formale și non-formale: fotbal, dans, teatru.

Suroritate de E-Romnja

https://bit.ly/3I4LwsK

Programul are ca scop sprijinirea fetelor rome de a absolvi școala prin oferirea de sprijin financiar și mentorat. Programul e eficient deoarece ia în calcul câteva din obstacolele cu care se confruntă fetele rome (nevoia de a primi încurajări, de a avea mai multă încredere în sine). Programul oferă modele pozitive (prin întâlniri cu femei rome care au succes în diferite domenii).

Bune practici – Spania

Mujeres gitanas y nuevas tecnologías (femei Rome și and TIC) de Fundación Vodafone și Fundación Secretariado Gitano

Programul încearcă să aducă TIC-ul mai aproape de femeile rome, prin implementarea de ateliere care au ca scop căutarea unui loc de muncă, informarea despre sănătate prin instrumente digitale, resurse educaționale online și împuternicire (egalitate de gen). Femeile rome care au între 16 și 40 de ani au oportunitatea de a-și îmbunătăți abilitățile de TIC, dar și de a învăța cum să caute un job online și cum să candideze.

Experiencias Profesionales para el Empleo (EPES) Program de Roma Women Association FAKALI, finanțat de departamentul andaluz pentru muncă, din cadrul Ministerului regional al muncii, formării și auto-angajării, ca parte a Guvernului regional anduluz

Programul îi sprijină pe șomeri să găsească stagii plătite în companii locale, ceea ce le crește angajabilitatea și abilitățile de lucru. Până acum au fost angajate prin acest program 60 de personae (reprezentând 40% din totalul programului) – o cifră rezonabilă dacă luăm în calcul faptul că programul s-a desfășurat în an de pandemie, 2020.

Bune practici– Grecia

Femeile se întorc la școală(2006) de Housekeeping School of Xanthi (Oikokyrikí Scholí of Xanthi): https://bit.ly/3HZOHlJ

Adolescente rome au primit training pentru alfabetizare (citit și scris), training vocațional pentru coafeze, croitorese, gătit. O parte din femei au reușit să obțină venituri din abilitățile nou-dobândite.

Împuternicirea părinților romi pentru a sprijini educația copiilor lor de ONG-ul ‘Step by Step’  https://bit.ly/3E6wrVj

Proiectul a cuprins ateliere și traininguri pentru părinți și profesori, cu participarea în special a femeilor (190 de femei din 300 participanți). Participarea femeilor/mamelor rome în atelierele de împuternicire a părinților nu le-a schimbat nivelul de educație, dar a contribuit la creșterea aspirațiilor privind educația copiilor lor (în special a fetelor).

Bune practici – Macedonia de Nord

Conștientizare despre situația femeilor rome și despre posibile soluții de ONG-ul Drom, Kumanovo https://bit.ly/3pcNXkD 

Proiectul se concentrează pe legislația anti-discriminării care se poate aplica în cazul femeilor marginalizate. Proiectul a început cu un studiu privind fetele și femeile din trei ghettouri în Kumanovo, cu un total de 400 respondenți. Printre elementele cheie identificate este faptul că femeile rome din Kumanovo se află într-o situație mai proastă decât bărbații romi în privința educației și a angajării.

Analiză situațională a femeilor rome pe piața muncii și utilizarea măsurilor de angajare activă și a serviciilor de către HERA – Asociația pentru educație și cercetare în domeniul sănătății

https://bit.ly/3E6wG2F

Femei rome care fac advocacy pentru oportunități egale de angajare prin oferirea de feedback în legătură cu politicile de angajare, programe și măsuri la nivel național și local și impactul acestora asupra femeilor rome din Skopje, dar și asupra sprijinului instituțional pentru integrarea lor în muncă.

Mii de mulțumiri organizațiilor rome și femeilor rome din România, Spania, Grecia și Macedonia de Nord, care ne-au acordat din timpul lor prețios pentru a ne răspunde la întrebări!

Acest newsletter a fost realizat în cadrul proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women, finanțat de Erasmus+, Contract nr. 2020-1-RO01-KA204-080214. Conținutul acestui newsletter reprezintă exclusiv opiniile autorilor și cade în întregime în responsabilitatea autorilor. Acest newsletter este distribuit trimestrial către organizațiilor din bazele de date ale partenerilor din proiect. Newsletter-ul a fost realizat și diseminat în acord cu GDPR – Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii europene.

În cazul în care nu doriți să mai primiți acest newsletter, vă rugăm să ne contactați la: office@clnr.ro

Ne-am bucura dacă ați distribui acest newsletter către colegi și alte organizații partenere. Sharing is caring!

Ne puteți urmări pe canalele de social media: Facebook LinkedIn Twitter account: @PromaProject  

Newsletter nr. 2: Promovarea integrării femeilor rome (PROMA)

Educația pentru femeile rome: asistăm la îmbunătățiri, dar încă mai avem un drum lung înaintea noastră!

Newsletter nr. 2: Promovarea integrării femeilor rome (PROMA)

În ultimele 3 luni am realizat o cercetare în toate cele 4 țări de implementare. Ne-a interesat îndeosebi să aflăm care sunt nevoile reale ale femeilor rome în legătură cu educația și să identificăm cele mai bune practici menite a promova educația femeilor rome.

Mai jos, principalele concluzii ale cercetării:

România – Concluzii și recomandări:

În general, întregul sistem educațional e într-o stare foarte proastă în România – cu toate astea, copiii romi și în special fetele rome sunt afectați în mod particular. Fetele sunt captive unor roluri tradiționale și sistemul nu le acordă  sprijinul necesar  (pentru dezvoltare personală și financiară) ca să le scoată din acele roluri tradiționale. Din păcate, mare parte din profesori nu au primit trainingul necesar pentru a adresa problemele sistemice, astfel că nu reușesc să creeze un spațiu incluziv și sigur în școli.

E mare nevoie de cursuri remediale și de alfabetizare, dar și de cursuri privind educația financiară și pentru o nutriție sănătoasă. Ar trebui să se dea importanță cursurilor de dezvoltare personală (încredere în sine, proiecții optimiste asupra viitorului) și ar trebui să se acorde importanță modelelor pentru tinerele fete. Tinerele mame sunt și ele un grup important ce au nevoie de sprijin: grădiniță pentru copiii lor, cursuri remediale pentru ele și sprijin pentru accesarea pieței de muncă.

Spania – Concluzii și recomandări

Profesorii și activiștii au răspuns în număr copleșitor că e foarte important ca femeile rome să aibă acces la informații (ex. 66,67% dintre reprezentanții ONG-urilor consideră că e foarte important) și că e extrem de important ca nevoile educaționale ale femeilor rome să fie adresate.

Zece femei rome de vârste diferite au fost intervievate în legătură cu nevoile lor educaționale. Femeile intervievate au subliniat importanța trainingurilor pe motivație și încredere în sine. Al doilea subiect cel mai solicitat este istoria femeilor rome, în special în legătură cu modelele pozitive, dar și cursuri despre violența de gen. Un alt aspect este piața muncii, în sensul că multe dintre ele își doresc cursuri care să le crească șansele de angajare.

Grecia – Concluzii și recomandări:

Comunitatea romă din Grecia e dezavantajată în toate aspectele vieții, inclusiv cu privire la accesul la educația copiilor romi, dreptul la locuire și la alte bunuri sociale de bază, la care se adaugă violența din partea poliției.

Potrivit studiului EU-MIDIS; romii greci sunt considerați a fi în cea mai dezavantajoasă poziție în ceea ce privește educația. 35% dintre romii intervievați în Grecia sunt analfabeți. Majoritatea dintre ei sunt femei. Potrivit unui studiu european, șomajul printre romii din Grecia e de 61.7%, iar 64.1% dintre femei sunt casnice. Femeile rome sunt de obicei izolate, cu un contact minimal cu lumea exterioară, ceea ce complică și mai mult acordarea de sprijin.

Macedonia de Nord – Concluzii și recomandări

Populația romă în general și femeile rome în particular au multe obstacole în ceea ce privește accesul la nenumărate servicii, de la locuire, la sănătate, educație și ocupare, la participare la nivel local și național. Astfel, putem deduce că accesul la informații al femeilor rome este extrem de limitat.

Familiile rome se chinuie să supraviețuiască și pentru a-și îndeplini nevoile de bază, astfel că nu pot prioritiza educația. De aceea, sărăcia este considerată a fi principalul obstacol în integrarea romilor și în special a femeilor rome. Cu toate astea, se poate observa un progres în educația romilor prin Decada de Incluziune a Romilor. Se observă o îmbunătățire generală în școlarizarea romilor și în atitudinea părinților privind școlarizarea acestora.

În ceea ce privește participarea politică și civică, doar o femeie romă este membră în Parlament. Participarea femeilor rome în partidele politice este mai degrabă redusă. Cu toate astea, e interesant de menționat că mai multe ONG-uri rome cunoscute sunt conduse de către femei rome.

Mii de mulțumiri organizațiilor și femeilor rome din România, Spania, Grecia și Macedonia de Nord care și-au luat din timpul lor și ne-au răspuns cu atâta generozitate la întrebări.

Acest newsletter a fost realizat în cadrul proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women, finanțat de Erasmus+, Contract nr. 2020-1-RO01-KA204-080214. Conținutul acestui newsletter reprezintă exclusiv opiniile autorilor și cade în întregime în responsabilitatea autorilor. Acest newsletter este distribuit trimestrial către organizațiilor din bazele de date ale partenerilor din proiect. Newsletter-ul a fost realizat și diseminat în acord cu GDPR – Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii europene.

În cazul în care nu doriți să mai primiți acest newsletter, vă rugăm să ne contactați la: office@clnr.ro

Ne-am bucura dacă ați distribui acest newsletter către colegi și alte organizații partenere. Sharing is caring!

Ne puteți urmări pe canalele de social media: Facebook LinkedIn Twitter account: @PromaProject  

Newsletter 1

Vești excelente!

Suntem încântați să vă povestim despre noul nostru proiect:

Promoting the integration of Roma women (PROMA)

🔈 Despre proiect:

PROMA are ca scop integrarea femeilor rome în comunitățile lor locale prin intermediul educației. Proiectul este implementat în 4 țări cu populație romă importantă (România, Spania, Grecia, Macedonia de Nord) și se adreseaza următoarelor două categorii: femei rome și educatori formali și non-formali care lucrează cu femeile rome.

În cele 24 de luni de implementare, PROMA va avea urmatoarele rezultate:

Cel puțin 40 de educatori formali și non-formali care lucrează cu femei rome

Cel puțin 100 femei rome din țările participante la proiect

Cel puțin 500 de ONG-uri, autorități locale și alte entități vor primi informații cu privire la proiect

🔈 Partenerii proiectului

➡️ Centrul pentru legislație nonprofit (CLNR) https://www.clnr.ro/ , un ONG din România, specializat în cercetare, advocacy și alte servicii conexe pentru societatea civilă.

➡️SYMPLEXIS www.symplexis.eu este un ONG din Grecia care implementeaza proiecte al caror scop este să dezvolte competențe și să stimuleze participarea civică a celor mai vulnerabile categorii din populație.

➡️ Association of citizens for support of marginalized group Roma Resource Center (RRC) –Skopje www.rrc.org.mk este o organizație ce activează în domeniul cetățenilor marginalizați din Macedonia de Nord, prin pilotarea unor modele inclusive și practici sustenabile menite să crească incluziunea categoriilor vulnerabile.

➡️ Magenta Consultoría Projects SLU http://www.magentaconsultoria.com are o experiență de peste 18 ani în promovarea egalității de gen și dezvoltare socială atât la nivel național și regional, cât și european. Scopul este de a contribui la o societate echitabilă, în care fiecare să aibă aceleași oportunități, iar categoriile vulnerabile să fie incluse.

➡️ BK-con www.bk-con.eu este un furnizor de servicii de nișă, cu o experiență de peste 20 de ani în managementul proiectelor și a altor servicii conexe.

🔈 Educația fetelor și a femeilor rome

Educația este vitală pentru egalitate și echitate în viața noastră de zi cu zi. Lipsa de educație reprezintă un obstacol major in dobândirea unui loc de muncă (bun), locuință, acces la servicii de sănătate și, în general, la o bună calitate a vieții, dar și promisiunea unei vieți bune și a implicării active în societate. De aceea, mai multe documente internaționale și europene, cum ar fi Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor, leagă succesul măsurilor de incluziune socială de educație.

Din păcate, mai multe studii ale Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (2012, 2016) arată indicatori îngrijorători cu privire la educația romilor: nivel crescut de analfabetism în țări ca Grecia (47%), România (34%) și Portugalia (31%). Fetele și femeilor rome sunt și mai predispuse, din păcate, la a abandona școala devreme sau de a nu merge la școală deloc – iar consecințele sunt dezastruoase cu privire la angajarea lor, la participare în societate, la drepturile și la calitatea vieții. Rezoluția din 2005 a Parlamentului European cu privire la femeile rome din Uniunea europeană adresează această problemă și îndeamnă Statele membre să ia măsuri “pentru a se asigura că femeile și fetele (rome) au acces egal la educație de calitate”.

📼 Un podcast extrem de interesant despre educația fetelor la nivel mondial: http://bit.ly/385o6Dd

Acest newsletter a fost realizat în cadrul proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women, finanțat de Erasmus+, Contract nr. 2020-1-RO01-KA204-080214. Conținutul acestui newsletter reprezintă exclusiv opiniile autorilor și cade în întregime în responsabilitatea autorilor. Acest newsletter este distribuit trimestrial către organizațiilor din bazele de date ale partenerilor din proiect. Newsletter-ul a fost realizat și diseminat în acord cu GDPR – Regulamentul general privind protecția datelor al Uniunii europene.

În cazul în care nu doriți să mai primiți acest newsletter, vă rugăm să ne contactați la: office@clnr.ro

Ne-am bucura dacă ați distribui acest newsletter către colegi și alte organizații partenere. Sharing is caring!

Ne puteți urmări pe canalele de social media: Facebook LinkedIn Twitter account: @PromaProject  

© 2023 Proma Project

Theme by Anders NorenUp ↑

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.