1. Identifying pathways to integration
  2. Capacity building programme for formal and non-formal educators working with Roma women
  3. Delivery of the capacity building programme for formal and non-formal educators working with Roma women
  4. Design and implementation of pilot programmes aiming at the integration of Roma women at a local level

Resources

Raportul privind nevoile fetelor și femeilor rome din România în domeniul educației face parte dintr-o analiză comparativă realizată în patru țări (România, Spania, Macedonia de Nord și Grecia), în perioada februarie-iulie 2021.

Raportul național pentru România a avut la bază o cercetare calitativă realizată prin intermediul a 12 interviuri cu 4 femei de etnie romă, 4 profesioniști care oferă servicii de formare adresate femeilor rome și 4 reprezentanți de ONG-uri care lucrează pentru îmbunătățirea situației minorității rome.

Studiul cuprinde trei secțiuni:contextul românesc;evaluarea nevoilor (acces la informații, nevoi educaționale, nevoi de training, integrare pe piața muncii, participare politică) și sprijin personalizat pentru cazuri/situații specifice.

Principalele concluzii ale raportului sunt:Abandon școlar ridicat;Valorile tradiționale au un impact negativ asupra educației fetelor și femeilor rome (supra-responsabilizare față de treburile din gospodărie; stereotipuri cu privire la roluri de gen: bărbații aduc bani, femeile au grijă de casă; sexul permis doar în cadrul căsătoriei);Lipsa de stimă de sine și/sau de modele pozitive pentru fetele/femeile rome cu impact negativ asupra educației acestora; Profesori insuficient formați pentru a crea un spațiu inclusiv în școli.

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women și poate fi consultat AICI (în limba engleză). Proiectul este cofinanțat de Erasmus+ și implementat de Centrul pentru Legislație Nonprofit (România), Magenta Consultoria (Spania), Citizens Association for Support of Marginalized Groups Roma Resource Center Skopje (Republica Macedonia de Nord), Symplexis (Grecia) și BK Consult Gbr (Germania).

Raportul național privind nevoile educaționale ale fetelor și femeilor rome din Grecia face parte dintr-o analiză comparativă efectuată în cele 4 țări de implementare a proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women. Raportul național pentru Grecia s-a bazat pe o cercetare calitativă realizată prin interviuri cu femei rome, profesioniști care oferă servicii de formare pentru femeile rome și reprezentanți ai ONG-urilor care lucrează pentru îmbunătățirea situației minorității rome. Studiul cuprinde trei secțiuni: contextul grecesc; evaluarea nevoilor și sprijin personalizat pentru cazuri specifice. Concluziile au fost că, în ciuda eforturilor statului grec și ale societății civile, femeile rome continuă să se confrunte cu inegalități în toate aspectele vieții, ratele analfabetismului sunt semnificativ ridicate, ratele abandonului școlar la fete sunt mai mari decât la băieți, șomajul femeilor rome este foarte mare, în timp ce acestea au acces limitat la informații, resurse educaționale și o participare politică scăzută.

Proiectul PROMA – Promoting the integration of Roma women este cofinanțat de Erasmus+ și implementat de Centrul pentru Legislație Nonprofit (România), Magenta Consultoria (Spania), Citizens Association for Support of Marginalized Groups Roma Resource Center Skopje (Republica Macedonia de Nord), Symplexis (Grecia) și BK Consult Gbr (Germania).

Raportul național privind nevoile educaționale ale fetelor și femeilor rome din Macedonia de Nord face parte dintr-o analiză comparativă efectuată în cele 4 țări implementate a proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women. Raportul național s-a bazat pe o cercetare calitativă realizată prin interviuri cu femei rome, profesioniști care oferă servicii de formare pentru femeile rome și reprezentanți ai ONG-urilor care lucrează pentru îmbunătățirea situației minorității rome. Studiul cuprinde trei secțiuni: contextul național; evaluarea nevoilor și sprijin personalizat pentru cazuri specifice. Raportul a identificat principalele domenii în care ar trebui consolidate capacitățile femeilor rome, pentru a facilita incluziunea acestora, cum ar fi accesul la informație, educație, formare profesională, accesul la piața muncii, mentorat și sprijin psiho-social. În plus, abilitățile și competențele educatorilor și ale ONG-urilor care lucrează cu femeile rome sunt considerate cele mai importante pentru a le permite să sprijine mai eficient femeile rome.

Proiectul PROMA – Promoting the integration of Roma women este cofinanțat de Erasmus+ și implementat de Centrul pentru Legislație Nonprofit (România), Magenta Consultoria (Spania), Citizens Association for Support of Marginalized Groups Roma Resource Center Skopje (Republica Macedonia de Nord), Symplexis (Grecia) și BK Consult Gbr (Germania).

Raportul național privind nevoile educaționale ale fetelor și femeilor rome din Spania face parte dintr-o analiză comparativă efectuată în cele 4 țări de implementare a proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women. Raportul național s-a bazat pe o cercetare calitativă realizată prin interviuri cu femei rome, profesioniști care oferă servicii de formare pentru femeile rome și reprezentanți ai ONG-urilor care lucrează pentru îmbunătățirea situației minorității rome. Studiul cuprinde trei secțiuni: contextul național; evaluarea nevoilor și sprijin personalizat pentru cazuri specifice. Femeile rome au evidențiat importanța sesiunilor de formare legate de motivație și stima de sine. Al doilea cel mai solicitat subiect a fost legat de istoria femeilor de etnie romă și femei activiste de etnie romă, precum și cursuri de prevenire a violenței de gen. Un alt aspect de luat în considerare este piața muncii, pentru că multe dintre ele își doresc cursuri de formare pentru a-și îmbunătăți șansele pe piața muncii.

Proiectul PROMA – Promoting the integration of Roma women este cofinanțat de Erasmus+ și implementat de Centrul pentru Legislație Nonprofit (România), Magenta Consultoria (Spania), Citizens Association for Support of Marginalized Groups Roma Resource Center Skopje (Republica Macedonia de Nord), Symplexis (Grecia) și BK Consult Gbr (Germania).

Raportul prezintă bune practici identificate ca exemple practice, evidențiind factorii cheie de succes și introducând potențialul și mecanismele de replicare. Este o cercetare axată pe bunele practici legate de integrarea femeilor de etnie romă la nivel local, având în centru educația și formarea. Pentru identificarea acestor bune practici, au fost utilizate surse secundare: platforme naționale pentru romi din toate țările UE; proiecte și intervenții recunoscute oficial ca cele mai bune practici (de exemplu, prin Premiul UE pentru integrarea romilor și alte competiții relevante); activități pilot relevante întreprinse de autoritățile locale; munca desfășurată de organizații și ONG-uri care reprezintă sau sprijină populația romă. În țările de implementare, informațiile primare au fost colectate și prin interviuri cu oficiali ai platformelor naționale pentru romi; educatori formali și non-formali cu un istoric solid în sprijinirea femeilor rome; femei rome, care au fost implicate în inițiative similare. Raportul este disponibil aici în limba engleză.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women, cofinanțat de Erasmus+ și implementat de Centrul pentru Legislație Nonprofit (România), Magenta Consultoria (Spania), Citizens Association for Support of Marginalized Groups Roma Resource Center Skopje (Republica Macedonia de Nord), Symplexis (Grecia) și BK Consult Gbr (Germania).

Evaluarea a implicat identificarea zonelor în care femeilor rome și educatorilor formali și non-formali trebuia să li se ofere programul de formare și pilot local. Raportul prezintă nevoile exacte ale femeilor rome (în ceea ce privește accesul la informații, educație, accesul la piața muncii, participarea politică) și sprijinul personalizat privind abilitățile și competențele speciale ale educatorilor formali și non-formali care lucrează cu romi. Aceste nevoi specifice au fost definite prin utilizarea constatărilor din rapoartele de cercetare și rapoartele de bune practici realizate în cadrul proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma womencu pentru a efectua o analiză a decalajelor dintre problemele cu care se confruntă femeile rome în toate cele 4 țări și starea dorită reflectată în bunele practici identificate. Rezultatele rapoarteleor de cercetare au oferit informații utile despre nevoile reale ale femeilor rome, în timp ce bunele practici din raportul de bune practici, au evidențiat nivelul dorit al anumitor abilități și competențe pentru educatorii care lucrează cu romi.

Raportul este disponibil aici în limba engleză.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului PROMA – Promoting the integration of Roma women, cofinanțat de Erasmus+ și implementat de Centrul pentru Legislație Nonprofit (România), Magenta Consultoria (Spania), Citizens Association for Support of Marginalized Groups Roma Resource Center Skopje (Republica Macedonia de Nord), Symplexis (Grecia) și BK Consult Gbr (Germania).

Manualul publicat de Centrul pentru Legislație Nonprofit reprezintă un ghid care strânge într-un singur loc informații privind rolul și utilizarea educației non-formale pentru facilitarea integrării și imputernicirii femeilor rome. În cadrul acestui manual, formatorii pot afla mai multe despre  abordarea holistică în procesul de educație, principiile care ar trebui luate în considerare și bunele practici în ceea ce privește lucrul cu femeile rome.

Manualul conține o prezentare a termenilor de educație formală, educație non-formală și educație informală, incluzând asemănări și diferențe între acestea, accentuând rolul important pe care il are educația non-formală în procesul de educație pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea socială și emoțională a individului.

Autorii manualului au realizat un profil al facilitatorului, amintind principalele sale responsabilități, dar și provocările pe care acesta le întâmpină în exercitarea rolului său, în timp ce un capitol foarte important este dedicat tehnicilor de training pentru formatorii de educație non-formală. Astfel, sunt amintite:

  • Activități de spargere a gheții (ice-breaking)
  • Interviu cu un expert
  • Vizita de studiu
  • Jocul de rol
  • Dezbaterea
  • Filme/ Spectacole
  • Întrebări și răspunsuri/Grupuri de lucru

Un program de training care include aceste techinici, și care se adresează specialiștilor care oferă servicii de educație formală și non-formală în comunitățile de romi, a fost dezvoltat în cadrul proiectuluil PROMA – Promovarea integrării femeilor rome. Acesta este disponibil pe platforma http://promaproject.eu/proma-course, în cinci limbi (engleză, spaniolă, greacă, română și macedoneană) și include 23 de unități interactive, structurate în patru module, după cum urmează:

Modulul 1: Empatie – Conștientizarea de sine a femeilor rome,

Modulul 2: Gestionarea percepțiilor despre femeile rome,

Modulul 3: Tehnici de formare a adulților pentru formatori

Modulul 4: Bune practici de responsabilizare și creștere a nivelului scăzut de alfabetizare (competențe numerice și lingvistice), tehnici pentru femeile de etnie romă.

Abordarea holistică a educației poate îmbunătăți experiența de învățare a persoanelor din grupurile dezanvatajate și marginalizate, cum sunt femeiler rome, conducând la reducerea semnificativă a abandonului școlar. Manualul pentru trainerii în educație non-formală pentru o abordare holistică în ceea ce privește lucrul cu femeile rome este  disponibil aici în limba engleză.